Incluzio Rheden > Wat we doen > Jeugd en gezin

Jeugd en gezin

Elk kind en elke jongere heeft recht op een gelukkig en volwaardig leven. Ouders, vrienden, leerkrachten en de sportclub dragen daaraan bij. Soms kunnen zij en hun ouders wel een steuntje in de rug gebruiken. Incluzio helpt daar graag bij.

Incluzio biedt professionele ondersteuning rondom opgroeien en opvoeden

Ouders leren beter omgaan met het gedrag van hun kind. Jongeren begeleiden we bijvoorbeeld bij het vinden van werk of een passende opleiding, (zelfstandig) wonen, schuldsanering of omgaan met een verslaving of depressie. We kijken naar het hele gezin en gaan met hen in gesprek om tot de best passende oplossing te komen.

Vaak spelen er meerdere problemen tegelijk

Onze integrale benadering biedt dan uitkomst. We zetten maatschappelijk werkers in op de scholen, dorpscoaches jeugd in uw buurt en klantcoaches bij problemen thuis. We werken samen met jeugdhulp, huisartsen en andere professionals. We nemen het roer niet over; we helpen, adviseren en bieden concrete hulp op maat. We maken gezinnen verantwoordelijk voor hun eigen oplossingen en laten ze weer geloven in zichzelf en in een betere toekomst.

Dorpscoaches voor jeugd

Onze dorpscoaches Jeugd werken zowel ambulant als accommodatiegericht. Zij werken samen in een netwerk van andere organisaties en brengen de leefwereld en de gedragingen van kinderen en jongeren in kaart. Hierbij geven ze de eerste aanzet tot gedragsverandering. Daarnaast worden ze gestimuleerd voor het tonen van positief gedrag, ook tijdens de kinder- en jongerenactiviteiten.

Meer weten?

Kom naar een van onze drie informatiepunten, bezoek een spreekuur of neem contact op met uw dorpsteam. Of neem contact op met de schoolmaatschappelijk werker op de school van uw kind.