Incluzio Rheden > Vragen over de ontwikkeling van je kind

Vragen over de ontwikkeling van je kind

Elk kind verdient het om prettig op te groeien, ook op de opvang en school. Maar niet ieder kind komt daar even goed mee. Dat kan verschillende oorzaken hebben. Soms loopt een kind achter in zijn of haar ontwikkeling. De opvang of school heeft twijfels of maakt zich zorgen hierover. Schoolmaatschappelijk werkers en de voorschools maatschappelijk werker van Incluzio Rheden kunnen dan ondersteunen en adviseren.

Maar ook als kinderen thuis of in de buurt problemen hebben of als ouders vragen hebben over de opvoeding, kun je bij een schoolmaatschappelijk werker terecht. We bieden zo vroeg mogelijk ondersteuning aan kinderen of ouders en verzorgers die op welke manier dan ook even vastlopen.

We helpen hen bij het leren van vaardigheden en bieden een luisterend oor. Het gaat dan bijvoorbeeld over vragen rondom pesten, faalangst of een verstoorde ouder-kindrelatie. We zijn er ook als kinderen moeite hebben met sociale contacten of omgaan met emoties.

twee peuters spelen spelletje biij kinderopvang

Voorschools maatschappelijk werk

Maak je je zorgen over de ontwikkeling of het gedrag van jouw kind? Zegt je gevoel dat er iets aan de hand is, maar je weet niet precies wat? De voorschools maatschappelijk werker is er voor kinderen van 0-4 jaar en hun ouders als er vragen zijn over gedrag, opgroeien en opvoeden.

De voorschools maatschappelijk werker ondersteunt in een zo vroeg mogelijk stadium. We kijken samen naar wat nodig is. Ook als jouw kind naar kinderopvang gaat, kan deze – met schriftelijke instemming van jou als ouder – de ons vragen om daar eens mee te kijken naar jouw kind. Ook een observatie thuis of videohome-training zijn mogelijk. Wij geven dan tips en adviezen voor bij de opvang en thuis. Voor gespecialiseerde hulp verwijzen we je door.

Belangrijk om te weten

  • Onze ondersteuning is gratis en kan zonder verwijzing van de huisarts.
  • Wensen, vragen en mogelijkheden van jou, je kind en gezin staan centraal. Ondersteuning gebeurt zoveel mogelijk dicht bij huis.
  • Wij werken samen met partijen als het consultatiebureau en peuter-/kinderopvang. Zij kunnen je ook naar ons verwijzen.

Meer weten of aanmelden?

Neem contact op met voorschools maatschappelijk werker Marijn Romeijn Rosa: 026 -303 63 05 of marijn.romeijnrosa@incluzio.nl (bereikbaar op maandag, dinsdag en donderdag).

groep kinderen zit op trap in school

Schoolmaatschappelijk werk – vaste gezichten op school

Soms loopt een kind achter in zijn of haar ontwikkeling. De school heeft twijfels of maakt zich zorgen hierover. Schoolmaatschappelijk werkers van Incluzio Rheden helpen scholen als dat nodig is. Maar ook als kinderen thuis of in de buurt problemen hebben of als ouders vragen hebben over de opvoeding, kan een schoolmaatschappelijk werker ondersteunen. We bieden in een zo vroeg mogelijk stadium ondersteuning aan kinderen of ouders en verzorgers die op welke manier dan ook even vastlopen. 

We helpen kinderen en ouders bij het leren van vaardigheden en bieden een luisterend oor. Denk aan vragen over bijvoorbeeld pesten, faalangst of problemen thuis. We zijn er ook als kinderen moeite hebben met sociale vaardigheden of omgaan met emoties.

Wat doet de schoolmaatschappelijk werker precies?

De schoolmaatschappelijk werker:

  • is onafhankelijk, maar wel als vast gezicht aan school verbonden.
  • denkt mee over oorzaken en oplossingen.
  • adviseert de intern begeleider, ouders of opvoeders bij opvoedingsvragen en gedragsproblemen.
  • verzorgt voorlichting voor ouders en leerkrachten.
  • organiseert cursussen, trainingen en spel- en praatgroepen.

Trainingsaanbod

Vanuit ons schoolmaatschappelijk werk geven wij verschillende soorten trainingen aan kinderen. Dit doen we in groepen, soms op school en soms daarbuiten.

kinderen in groepstraining

Trainingen voor kinderen van 6 t/m 12 jaar

Kinderen kunnen aansluiten bij verschillende groepstrainingen en lotgenotengroepen. Deze worden gegeven bij voldoende aanmeldingen, vaak op de basisschool met de meeste aanmeldingen.

tieners in groepsgesprek

Trainingen voor jongeren vanaf 12 jaar

Er zijn ook verschillende groepstrainingen en lotgenotengroepen voor jongeren. Deze hebben vaak te maken met zelfvertrouwen of onderlinge relaties met familie, vrienden of klasgenoten, maar ook met depressieve gevoelens of weerbaarheid.

Trainingen worden gegeven bij voldoende aanmeldingen, vaak op de school met de meeste aanmeldingen.