Incluzio Rheden > Trainingen voor jongeren vanaf 12 jaar

Trainingen voor jongeren vanaf 12 jaar

Hier vind je een overzicht van de trainingen die we aanbieden vanuit schoolmaatschappelijk werk. Je kunt je aanmelden voor een van deze trainingen via jeugd@incluzio.nl of het ondersteuningsteam van school.

Meiden venijn: voor meiden die te maken hebben met pesten

Heb je het gevoel dat er iets speelt tussen de meiden in jouw groep? Heel begrijpelijk, omdat onderling pestgedrag van meisjes zich meestal afspeelt onder de oppervlakte en daardoor lastig aan te pakken is.

Meisjes snappen zelf vaak niet wat hun gedrag bij de ander teweegbrengt. Maar hoe haal je nu het venijn uit je groep? En wat is eigenlijk het verschil in pestgedrag van meisjes en jongens?

Deze training helpt pestgedrag onder meisjes op een positieve en effectieve manier aan te pakken en te zorgen voor een prettig en veilig gevoel in je groep. Speciaal voor meisjes uit de onderbouw.

KIES (Kinderen In Een Scheiding): voor jongeren met gescheiden ouders, 6 maanden of langer geleden

Verken je eigen situatie en leer van elkaar hoe nog beter om te gaan met de gevolgen van de scheiding van jouw ouders. Je gaat nadenken over vragen als: heb ik herinneringen aan hoe het eerst was, hoe is het nu, wat maak ik mee, wat is moeilijk of juist fijn? Je leert jouw situatie te begrijpen en grip te krijgen op je gevoelens en gedrag.

Zo maak je betere keuzes. Ook gaat het over communiceren en omgaan met loyaliteit richting jouw ouders. Je krijgt inzicht in je behoeftes en probleemoplossende vaardigheden. Op deze manier proberen we sociaal-emotionele problemen te voorkomen of beperken.

Girls Talk: voor vmbo- en mbo-meiden die alles willen weten over vriendschappen, relaties en seks

Praat mee over seksualiteit, relaties en weerbaarheid. Leer hoe je gezonde keuzes maakt in relaties en seksualiteit. Word weerbaarder en voorkom (online) seksueel grensoverschrijdend gedrag en onbedoelde zwangerschap.

Bekijk de flyer van de Girls Talk training

VRIENDEN: voor jongeren die meer zelfvertrouwen willen of af willen van sombere gedachten

De druk van de middelbare school kan soms groot zijn. Leer met deze uitdagingen om te gaan, als ook met angsten, piekeren en neerslachtigheid.

Strong Kids: voor jongeren die weerbaarder en assertiever willen worden

Met Strong Kids word je sociaal emotioneel sterker gemaakt. Je leert eigen keuzes te maken, wat bij je past, wie je bent en wat jouw plek in de groep is. Liever een groepsopdracht of een individuele opdracht? Jij bepaalt.

We gaan in op thema’s als:

  • weerbaarheid
  • assertiviteit
  • faalangst
  • toets- en examenvrees
  • keuzes leren en durven maken
  • jezelf zijn – wie ben ik?
  • sociaal emotionele ontwikkeling
  • veiligheid
  • pesten en gepest worden