Incluzio Rheden > Trainingen voor kinderen van 6-12 jaar

Trainingen voor kinderen van 6-12 jaar

Hier vind je een overzicht van de trainingen die we aanbieden vanuit schoolmaatschappelijk werk. Je kunt je aanmelden voor een van deze trainingen via jeugd@incluzio.nl of de intern begeleider op school.

Ready, set, go: voor kinderen die vastlopen in hun emotie

In deze training maken we kinderen en ouders spelenderwijs bewust van hun gedrag en de daarbij behorende emoties en uitingen. Vanuit dat inzicht, dat wij in 6 tot 8 bijeenkomsten bieden, krijgen ouders of verzorgers en de school handvatten mee zodat zij de regie weer kunnen overpakken. Een voorbeeld: uw kind reageert boos of kattig op andere kinderen. Daardoor heeft hij of zij niet veel vriendjes, wat uw kind erg jammer vindt. Met het stellen van vragen en toepassen van spelvormen kijken wij waarom jouw kind dit gedrag vertoont, bijvoorbeeld uit onzekerheid of onwetendheid.

Om ouderbetrokkenheid te stimuleren, is een ouderavondonderdeel van het traject. Daarnaast worden ouders uitgenodigd tot het bijwonen van de laatste bijeenkomst van hun kind, zodat zij zelf zien en ervaren wat hun kind hier leert.

KIES (Kinderen In Een Scheiding): voor kinderen van gescheiden ouders

Kinderen verkennen hun eigen situatie en leren van elkaar hoe nog beter om te gaan met de gevolgen van de scheiding van hun ouders. Zij denken na over vragen als: heb je herinneringen aan hoe het eerst was, hoe is het nu, wat maak je mee, wat is moeilijk of fijn voor je? Ze leren hun situatie te begrijpen en grip te krijgen op hun gevoelens en gedrag. Zo maken ze betere keuzes. Ook gaat het over communiceren en omgaan met loyaliteit richting de ouders. Op deze manier proberen we sociaal-emotionele problemen te voorkomen of beperken. Kinderen krijgen inzicht in hun behoeftes en probleemoplossende vaardigheden.

Deze training is speciaal voor kinderen van 6 tot en met 12 jaar van gescheiden ouders, 6 maanden of langer geleden, ongeacht of er problemen (zichtbaar) zijn.

VRIENDEN: voor kinderen van 8-12 jaar die hun veerkracht willen vergroten en willen leren omgaan met angsten en piekeren

Emotionele veerkracht en het zelfvertrouwen versterken. De training geeft handvatten zodat kinderen in de toekomst beteruitdagingen aankunnen, hun angsten de baas worden en stress en piekeren verminderen.

Meiden venijn: voor meisjes die te maken hebben met pesten

Meisjes snappen zelf vaak niet wat pestgedrag met de ander doet. Deze training pakt pestgedrag onder meisjes op een positieveen effectieve manier aan en zorgt voor een prettig en veilig gevoel in de groep.

Strong Kids: voor kinderen vanaf 8 jaar die weerbaarder en assertiever willen worden

Met Strong Kids worden kinderen sociaal emotioneel sterker gemaakt. Zij leren hier eigen keuzes te maken, leren wat bij hen past, wie ze zijn en wat hun plek in de groep is. De kinderen mogen steeds zelf kiezen of zij liever een groepsopdracht of een individuele opdracht willen doen.

In de training is aandacht voor de thema’s:

  • weerbaarheid
  • assertiviteit
  • faalangst
  • toets- en examenvrees
  • keuzes leren en durven maken
  • jezelf zijn – wie ben ik?
  • sociaal emotionele ontwikkeling
  • veiligheid
  • pesten en gepest worden