Incluzio Rheden > Samen Sterker Gezond in Rheden en Rozendaal

Samen Sterker Gezond in Rheden en Rozendaal

Als je aan gezondheid denkt, denk je al snel aan je lichaam en conditie. Maar gezondheid gaat net zo goed over mentale of financiële gezondheid. Hoe lekkerder je op deze vlakken in je vel zit, hoe beter je je voelt en functioneert. Wanneer je positiever in het leven staat, heb je minder last van stress en lukt het beter problemen de baas te kunnen.

De activiteiten tijdens de Week van de Gezondheid helpen je mentale of fysieke gezondheid te verbeteren. Onderstaande is slechts een greep uit de activiteiten. Kijk wat er in onze gemeente is op het gebied van ontmoeten, bewegen, ontspanning en het aanpakken van je zorgen en/of problemen: www.wegwijsinrhedenrozendaal.nl en www.rhedenontdekt.nl.

Wat is Samen Sterker Gezond

Samen Sterker Gezond leven, dat is waar we als kerngroep voor staan in onze gemeenten Rheden en Rozendaal. Toegegeven, het gaat al best goed, maar er zijn ook onderwerpen waar we nog verbetering in kunnen aanbrengen. Dat stapje meer, dat doen we met elkaar: samen! De acties in het zogenaamde preventieakkoord Rheden & Rozendaal helpen ons daarbij. Rheden en Rozendaal pakken dit aan op meerdere punten: gezond eten, voldoende ontspanning, goede sociale contacten, financiën op orde (en daardoor meer ruimte en rust voor gezond leven) en een gezonde leefomgeving.

De gezonde keuze dichterbij brengen, dat is wat we middels deze subsidie willen bereiken. Uiteraard kunnen en willen we hierbij niemand dwingen. Samen Sterker Gezond is een gezamenlijke inspanning van tientallen organisaties, instellingen, bedrijven, verenigingen en evenementen.

Jaarlijks mogen inwoners en organisaties ideeën voor een plan indienen die aansluiten op de drie thema’s van ons akkoord.
★ Lekker in je vel (gezonde leefstijl)
★ Wijs met geld (omgaan met geld, financiële gezondheid)
★ Samen sterker (om eenzaamheid tegen te gaan in Rheden en Rozendaal)

Zo maak je kans om je idee om te zetten in een subsidiebedrag en een bijdrage te leveren aan een gezondere gemeente. Ideeën worden beoordeeld op een aantal criteria, deze vind je op de pagina Samen Sterker Gezond – Criteria. Een overzicht van bestaande projecten Samen Sterker Gezond vind je op de pagina Projecten Samen Sterk. 

Enthousiast geworden? Geef jouw idee door via onderstaand aanvraagformulier en stuur dit naar info@samensterkergezond.nl

Twijfel je over een idee, we kijken graag met je mee: info@samensterkergezond.nl

 

LET OP: Op dit moment wordt er hard gewerkt aan een nieuw, gecombineerd Sport- en Preventieakkoord Rheden/Rozendaal en is het niet mogelijk om een aanvraag in te dienen. Per 1 november 2023 kunnen er weer nieuwe aanvragen worden ingediend.

Op maandagavond 9 oktober is er een informatiebijeenkomst over het nieuwe Sport- en Preventieakkoord. Interesse om aanwezig te zijn? Stuur dan een mail aan sportakkoord@rheden.nl.

De drie hoofdthema’s van Samen Sterker Gezond zijn:

★ Lekker in je vel (gezonde leefstijl)
★ Wijs met geld (omgaan met geld, financiële gezondheid)
★ Samen sterker (om eenzaamheid tegen te gaan in Rheden en Rozendaal)

Gezonde events tijdens week van de gezondheid

Lekker in je vel

Een gezonde leefstijl heeft veel kanten. Voldoende slaap, goede voeding, je voelt je fit om te bewegen, kortom: lekker in je vel! Voor onze gemeenten is gekozen voor twee onderwerpen: stoppen met roken en overgewicht. We richten ons vooral op jongeren, omdat we in Rheden op die aspecten ‘hoger scoren’ dan het landelijk gemiddelde.

NB Voldoende sporten en bewegen draagt ook bij aan een gezonde leefstijl. Voor doelen en activiteiten op dit vlak verwijzen we naar het Sportakkoord Rheden-Rozendaal, met daarin ruim 60 initiatieven waarmee we inwoners motiveren om te gaan sporten en bewegen.

Twee kinderen met een spaarvarken waar zij muntgeld in doen.

Wijs met geld

Als je geldproblemen hebt, heeft dit ook effect op je gezondheid. Stress, zorgen, geen ruimte om bijvoorbeeld gezonde voeding te kopen. Daar word je niet gelukkig van. Daarom gaan we voor Samen Sterker Gezond activiteiten organiseren die inwoners helpen op een andere, bewuste manier met geld om te gaan. En daar kan je niet vroeg genoeg mee beginnen: we beginnen bij de jongeren in onze gemeenten.

Twee mannen die elkaar een box geven terwijl zij samen achter bureau en computer zitten

Samen Sterker

Soms vinden mensen de weg naar de arts of zorgverlener niet zo makkelijk. Omdat ze niet weten waar ze kunnen aankloppen, wat ze zouden willen vragen, omdat de Nederlandse taal voor hen lastig is of omdat de drempel gewoonweg te hoog is. Met hulp van vrijwilligers staan wij open voor inwoners en wijken waar dit speelt. We hebben een extra oog voor hen die zich eenzaam of verlaten voelen. Met een nieuwe structuur, een loket en voorlichtingsmateriaal.

Hoe doen we dit

Een kerngroep met deskundige enthousiaste en vrijwillige ambassadeurs zet zich hiervoor in. Dit zijn experts met brede netwerken die zij inzetten om verbindingen te maken. De ambassadeurs worden ondersteund door beleidsadviseurs Gezondheid van beide gemeenten. De gemeenten zijn als ondertekenaars twee van de partijen die bijdragen aan het succes en waardevolle initiatieven van partijen stimuleert en ondersteunt.

De kerngroep zorgt ervoor dat de uitvoering van het preventieakkoord Samen Sterker Gezond in Rheden en Rozendaal tot stand komt. Vanaf 2021 heeft de kerngroep samen met partners verschillende plannen en activiteiten in gang gezet. De kerngroep adviseert de initiatiefnemers waar nodig bij uitvoering van plannen en het vinden van cofinanciering of subsidie. De kerngroep toetst initiatieven en aanvragen voor het uitvoeringsbudget en geeft een advies aan de gemeente voor het verdelen van beschikbare middelen.

De kerngroepleden:

Tjebbe Vugts, voorzitter kerngroep preventieakkoord Samen Sterker Gezond

Peggy Helmyr, projectleider Stichting Een Plus samenwerking
Evelien Peters, consulent maatschappelijke activering, Humanitas
Marieke van den Berg, ontwikkelaar, Incluzio Rheden
Koen Vosmeijer, beleidsadviseur Gezondheid, Gemeente Rheden
Henk Doeleman, strateeg, Gemeente Rheden
Mieke Jansma, beleidsadviseur Gezondheid, Gemeente Rozendaal

Maud van Braam, projectleider vanuit het NIO