Incluzio Rheden > Samen Sterker Gezond in Rheden en Rozendaal

Samen Sterker Gezond in Rheden en Rozendaal

Samen sterker gezond visual met daarin de tekst preventieakkoord Rheden en rozendaal

Samen Sterker Gezond leven, dat is waar we als kerngroep voor staan in onze gemeenten Rheden en Rozendaal. Toegegeven, het gaat al best goed, en er zijn ook onderwerpen waar we nog verbetering in kunnen brengen. Dat stapje meer, dat doen we met elkaar: samen! De acties in het zogenaamde preventieakkoord Rheden & Rozendaal helpen ons daarbij. Rheden en Rozendaal pakken dit aan op meerdere punten: gezond eten, voldoende ontspanning, goede sociale contacten, financiën op orde (en daardoor meer ruimte en rust voor gezond leven) en een gezonde leefomgeving.

De gezonde keuze dichterbij brengen, dat is wat we willen. Uiteraard kunnen en willen we hierbij niemand dwingen.

Samen Sterker Gezond is een gezamenlijke inspanning van tientallen organisaties, instellingen, bedrijven, verenigingen en evenementen.

Doe mee!

Een goed idee wordt beloond: vouchers voor kansrijke preventie-initiatieven

Dit jaar hebben we een aantal activiteiten in gang gezet. Voor volgende jaren doen we in het najaar telkens een oproep aan inwoners en organisaties: dien je plan, je idee, je activiteit in. Passend onder de drie thema’s van ons akkoord. En maak kans op een subsidiebedrag om dit idee om te zetten in werkelijkheid. De meest kansrijke initiatieven die passen bij de drie hoofdthema’s van Samen Sterker Gezond, worden beloond met een voucher.

Want een rookvrije speeltuin, een fietstocht met de basisschool, of …, alle kleine stapjes helpen om gezonder te worden en te blijven!

Plannen worden beoordeeld op een aantal criteria. Deze lees je op de pagina Samen Sterker Gezond – Criteria

Meld je aan!

Enthousiast geworden en ook aansluiten?

Meld je aan! Nieuwe partijen en organisaties zijn altijd welkom om een concrete bijdrage te leveren, in welke vorm dan ook. Interesse? Neem dan contact op via info@samensterkergezond.nl. Of vul het aanvraagformulier voor uitvoeringsbudget Preventie-akkoord in.

Projecten 2021 in het kort

Een overzicht van de projecten Samen Sterker Gezond 2021 lees je op de pagina Projecten Samen Sterk

 

Ambities

De drie hoofdthema’s van Samen Sterker Gezond zijn:

★ Lekker in je vel (gezonde leefstijl)
★ Wijs met geld (omgaan met geld, financiële gezondheid)
★ Samen sterker (om eenzaamheid tegen te gaan in Rheden en Rozendaal)

Jonge dame die zichtbaar heel erg blij is

Lekker in je vel

Een gezonde leefstijl heeft veel kanten. Voldoende slaap, goede voeding, je voelt je fit om te bewegen, kortom: lekker in je vel! Voor onze gemeenten is gekozen voor twee onderwerpen: stoppen met roken en overgewicht. En dan richten we ons vooral op de jongeren, omdat op die aspecten we in Rheden ‘hoger scoren’ dan het landelijk gemiddelde.

NB Voldoende sporten en bewegen dragen ook bij aan een gezonde leefstijl. Voor doelen en activiteiten op dit vlak verwijzen we naar het Sportakkoord Rheden-Rozendaal, met daarin ruim 60 initiatieven waarmee inwoners meer in aanraking komen met, en gaan sporten en bewegen.

Twee kinderen met een spaarvarken waar zij muntgeld in doen.

Wijs met geld

Als je geldproblemen hebt heeft dit ook effect op je gevoel van gezondheid. Stress, zorgen, geen ruimte om bijvoorbeeld de gezonde voeding en gezonde spullen te kopen. Daar word je niet gelukkig van. Daarom gaan we voor Samen Sterker Gezond activiteiten doen die inwoners helpen op een andere, bewuste manier met geld om te gaan. En daar kan je niet vroeg genoeg mee beginnen: we beginnen bij de jongeren in onze gemeenten.

Twee mannen die elkaar een box geven terwijl zij samen achter bureau en computer zitten

Samen Sterker

Soms vinden mensen de weg naar de arts of zorgverlener niet zo makkelijk. omdat ze niet weten waar ze kunnen aankloppen, wat ze zouden willen vragen, omdat de Nederlandse taal voor hen lastig is of omdat de drempel te hoog is om ergens op af te stappen. Met hulp van de vele vrijwilligers staan wij open voor de inwoners en wijken waar dit speelt, en hebben we extra oog voor hen die zich eenzaam of verlaten voelen. Met een nieuwe structuur, een loket… voorlichtingsmateriaal…

Nieuws

Nieuws over Samen Sterker Gezond en de week van de gezondheid lees je op onze nieuwspagina.

Kerngroep Samen Sterker Gezond

De kerngroep zorgt ervoor dat de uitvoering van het preventieakkoord Samen Sterker Gezond in Rheden en Rozendaal tot stand komt. In 2021 zet de kerngroep samen met de genoemde partners de verschillende plannen en activiteiten in gang. Voor 2022 en 2023 helpt en adviseert de kerngroep initiatiefnemers waar nodig bij uitvoering van plannen en het vinden van cofinanciering of subsidie. De kerngroep toetst initiatieven en aanvragen voor het uitvoeringsbudget en geeft een advies aan de gemeente voor het verdelen van beschikbare middelen.

Ward Mariman, directeur Stichting Een Plus samenwerking
Biljana Markovic, coördinator & adviseur, Humanitas
Marieke van den Berg, ontwikkelaar, Incluzio Rheden
Koen Vosmeijer, beleidsadviseur Gezondheid, Gemeente Rheden
Henk Doeleman, strateeg, Gemeente Rheden
Mieke Jansma, beleidsadviseur Gezondheid, Gemeente Rozendaal

De kerngroep kan adviseren:

  • Financiering voor 100% toe te kennen.
  • Financiering voor een deel van het gevraagde bedrag toe te kennen.
  • Dat het ingediende plan onvoldoende kwaliteit heeft. Eén van de kerngroepleden gaat in gesprek met plan eigenaar en geeft adviezen. Plan kan in volgende ronde worden ingediend.
  • Geen financiering toe te kennen. Het kan zijn dat het niet past binnen het akkoord.
  • De mate waarin een plan/initiatief bijdraagt aan de doelen van het Preventie akkoord is leidend voor het advies over toekenning van budget.

Ambassadeurs

In de kerngroep zitten deskundige enthousiaste en vrijwillige ambassadeurs, mensen met expertise op het thema en een breed netwerk dat zij graag inzetten om verbindingen te maken. De ambassadeurs worden ondersteund door beleidsadviseurs Gezondheid van beide gemeenten.

Rol van de gemeenten

Dit preventieakkoord is van de ondertekenaars in Rheden en Rozendaal (inclusief alle kernen). De gemeenten zijn als ondertekenaars twee van de partijen die willen bijdragen aan het succes en waardevolle initiatieven van partijen stimuleert en ondersteunt.