Incluzio Rheden > Wet normering topinkomens (WNT)

Wet normering topinkomens (WNT)

Incluzio Rheden is gecontroleerd door accountants en voldoet onder andere aan de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semi-publieke sector (ofwel voldoet aan de WNT eisen).