Incluzio Rheden > Wie we zijn > Over Incluzio Rheden

Over Incluzio Rheden

Een samenleving waarin iedereen meetelt

Dat is waar Incluzio aan meebouwt. Samen met inwoners en partners maken we van elk dorp een nog sterker dorp. Centraal in onze visie staan vier pijlers: zelfregie, minder afhankelijkheid van professionals, meer steun vanuit de gemeenschap en netwerken. We herkennen de kracht van inwoners. We stimuleren hen om hun talenten verder te ontwikkelen. Onze aanpak is vraaggericht, innovatief en laagdrempelig voor elke inwoner.

Samen sterk

Naast het sociaal werk nemen we de basisbegeleiding van kwetsbare inwoners op ons; zowel individueel als in groepsverband. Er liggen grote kansen om de talloze bewonersinitiatieven, verenigingen en dorps- en buurthuizen in te zetten voor kwetsbare inwoners. Samen met hen gaan we de sociale basis in Rheden versterken.

Een voorbeeld van samenwerken: Incluzio Rheden en zorgboerderij Munnikenhof bekrachtigen partnerschap