Incluzio Rheden > Wie we zijn > Onze principes

Onze principes

De professionals van Incluzio Rheden staan voor een samenleving waarin iedereen meetelt en meedoet. Om dat te bereiken, ondersteunen wij mensen die daarbij hulp nodig hebben, zodat zij zelf hun leven kunnen inrichten en leiden zoals zij het zelf willen. Dat is ons doel, dat is onze droom.

De 4 principes van Incluzio Rheden

KPI’s op basis van beleidsdoelstellingen

 • Versterken samenredzaamheid
 • Verbreden samenredzaamheid
 • Aanbod lichte-middelzware ondersteuning

Samenwerking als belangrijkste uitgangspunt

 • Met inwoners, vrijwilligersorganisaties en partners, dorpsnetwerk
 • In afstemming met NIO, SMP en zorg

Vitale dorpsteams

 • Toegankelijk en dichtbij
 • Onmoeten en verbinden
 • Voor en door inwoners
 • WIE-focus

Kracht van Incluzio inzetten

 • Transformatieplan, KPI’s en monitoring
 • Reflecteren, evalueren en aanpassen
 • DNA, cultuur, autonomie en vertrouwen
 • Interne organisatie, backoffice, projectmanagers

Download

Een printbaar ontwerp van deze principes, vindt u in de bijlage (PDF).

Uitwerking principes van Incluzio Rheden (PDF)