Incluzio Rheden > Wie we zijn

Wie we zijn

Incluzio Rheden bouwt mee aan een samenleving waarin iedereen meetelt, meedoet en van betekenis is. Samen met inwoners en partners maken we van elk dorp in de gemeente Rheden en Rozendaal een beter dorp.

Wij geloven in de kracht van inwoners

Iedereen doet mee in onze samenleving. Ook als je af en toe een extra steuntje in de rug kunt gebruiken.

Voor vragen over werk, gezondheid, geld, vrijwilligerswerk, jeugd en gezin, zorg en welzijn

Wij kunnen je helpen bij vragen op het gebied van werk, gezondheid, schulden, vrijwilligerswerk, jeugd en gezin, zorg en welzijn. We werken nauw samen met vrijwilligers en lokale organisaties. Ook ondersteunen we je als je iets wilt organiseren in jouw eigen buurt of dorp. We ondersteunen, faciliteren en verwijzen waar nodig door.

Heb je een vraag over hulp bij het huishouden, woningaanpassingen, vervoersvoorzieningen of hulpmiddelen? Dan kun je contact opnemen met de gemeente.