Mantelzorg

MVT Rheden / Rozendaal

Vragen over vrijwillige hulp thuis of bent u mantelzorger?

Voor deze vormen van ondersteuning neemt u contact op met MVT Rheden/Rozendaal (Stichting Meldpunt Vrijwillige Thuishulp). Hiervoor belt u op werkdagen tussen 9.30-11.30 uur naar (026) 370 70 70. MVT koppelt vrijwilligers aan mensen die hulp nodig hebben in de thuissituatie.

Naar website mvtrheden.nl

Regelen van ondersteuning

Onze aanpak is vraaggericht en per persoon verschillend. Dit betekent dat we per situatie bekijken wat nodig is.

We helpen u zoeken naar een oplossing. Dit kan in verschillende vormen van begeleiding. Denk hierbij aan groepsactiviteiten samen met dorpsgenoten. Of in groepen met vergelijkbare interesses of  situaties.

Meer weten?

Kom naar een van onze drie informatiepunten of neem contact op met uw dorpsteam.