Incluzio Rheden > Wat we doen > Hulp en mantelzorgondersteuning

Hulp en mantelzorgondersteuning

MVT Rheden / Rozendaal

Heeft u vrijwillige hulp nodig in de thuissituatie of bent u mantelzorger?

Voor al uw hulpvragen kunt u contact opnemen met MVT Rheden/Rozendaal. Elke werkdag is er van 9.30-11.30 uur een telefonisch spreekuur: (026) 370 70 70. MVT is het schakelpunt tussen hulpvragers en vrijwilligers in de thuissituatie.

Naar website mvtrheden.nl

Regelen van ondersteuning

Iedereen moet kunnen meedoen in de samenleving: jong, oud, met of zonder beperking. Daar helpt Incluzio bij in Rheden en Rozendaal. Dat doen we op een praktische manier. Eén die past bij u als persoon en die is georganiseerd in uw eigen dorp.

Hoe begeleiden wij u in het dagelijkse leven?

Onze aanpak is vraaggericht en per persoon verschillend. Dit betekent dat we per situatie bekijken wat nodig is.

Zo bieden we ondersteuning op een praktische manier: u helpen om naar een oplossing te zoeken, op eigen kracht of samen. Wij werken met verschillende vormen van begeleiding. Denk hierbij aan het organiseren van groepsactiviteiten waarbij inwoners contact hebben met dorpsgenoten, al dan niet in groepen met dezelfde interesses of dezelfde ‘ziektebeelden’.

Meer weten?

Kom naar een van onze drie informatiepunten, bezoek een spreekuur of neem contact op met uw dorpsteam.