Incluzio Rheden > Wat we doen > (Vrijwillige) ondersteuning dagelijks leven

(Vrijwillige) ondersteuning dagelijks leven

Samen komen we verder

We werken nauw samen met vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties, zoals MVT, STOER en de dorps- en buurthuizen. Ook ondersteunen we inwoners die iets willen organiseren in hun eigen buurt of dorp.

Heeft u vrijwillige hulp nodig in de thuissituatie of bent u mantelzorger?

Voor al uw hulpvragen kunt u contact opnemen met MVT Rheden/Rozendaal. Elke werkdag is er van 9.30-11.30 uur een telefonisch spreekuur: (026) 370 70 70. MVT is het schakelpunt tussen hulpvragers en vrijwilligers in de thuissituatie.

Regelen van ondersteuning

Iedereen moet kunnen meedoen in de samenleving: jong, oud, met of zonder beperking. Daar helpt Incluzio bij in Rheden en Rozendaal. Dat doen we op een praktische manier. Eén die past bij u als persoon en die is georganiseerd in uw eigen dorp.

Hoe begeleiden wij u in het dagelijkse leven?

Onze aanpak is vraaggericht en per persoon verschillend. Dit betekent dat we per situatie bekijken wat nodig is.

Zo bieden we ondersteuning op een praktische manier: u helpen om naar een oplossing te zoeken, op eigen kracht of samen. Wij werken met verschillende vormen van begeleiding. Denk hierbij aan het organiseren van groepsactiviteiten waarbij inwoners contact hebben met dorpsgenoten, al dan niet in groepen met dezelfde interesses of dezelfde ‘ziektebeelden’.

Groepsactiviteiten en individuele begeleiding

Groepsactiviteiten worden ondersteund door vrijwilligers en of door professionals. Net naar gelang de activiteit, de wensen en de mogelijkheden.

Maar ook individuele begeleiding is mogelijk. Vrijwilligers maken bijvoorbeeld een praatje, doen boodschappen, helpen bij administratie of opvoeding, etc. Een goede vorm hierbij is het maatjesproject: een vrijwilliger loopt een langere periode mee met een inwoner.

Uiteraard is begeleiding door een professional van Incluzio ook mogelijk. Deze klantcoach zorgt dat iedereen begeleid wordt en een contactpersoon heeft die kan worden gebeld bij problemen.

Keukentafelgesprek aanvragen

Welke begeleiding ook nodig is, een begeleidingstraject start met een keukentafelgesprek. In deze ontmoeting inventariseren we wensen en mogelijkheden. Uiteraard hoeft u een keukentafelgesprek niet alleen te voeren. Wij adviseren om een vertrouwd persoon – familielid, vriend of vriendin, buurman of -vrouw- te vragen bij dit gesprek aanwezig zijn. U kunt ook hulp vragen aan een onafhankelijke cliëntondersteuner. Meer informatie over een onafhankelijke cliëntondersteuner leest u hier.

 

Vervolgens stellen we samen met u een plan op dat we met u bespreken.

Keukentafelgesprek aanvragen

Samen komen we verder

We kunnen het niet alleen. Daarom werken graag samen, zoals met verenigingen in Rheden. We sluiten ons aan bij bewonersinitiatieven en buurtnetwerken. Samen zorgen we voor een breed aanbod aan activiteiten voor alle leeftijden, ook voor kwetsbare inwoners. De ene keer voor een hele groep, de andere keer individueel.

Initiatieven ondersteunen

Het zijn altijd de inwoners die het voortouw nemen: vrijwilligers, bewonersinitiatieven of buurtnetwerken. Onze medewerkers helpen hen daarbij. Bijvoorbeeld door inwoners te informeren, door ze de juiste mogelijkheden te geven of door het eerste zetje te geven. Uitgangspunt is altijd: doen we wel wat er gevraagd wordt?

Inwoners die zich actief inzetten voor hun dorpsgenoten kunnen op onze hulp rekenen. Zo leiden we ook onze medewerkers op: los niet alles zelf op, maar kijk met wie je kunt samenwerken om het beste resultaat te bereiken.

Meer weten?

Kom naar een van onze drie informatiepunten, bezoek een spreekuur of neem contact op met uw dorpsteam.