Incluzio Rheden > Wat we doen

Wat we doen

Samen sterker in Rheden en Rozendaal

Iedereen moet kunnen meedoen in de samenleving: jong, oud, met of zonder beperking. Daar ondersteunt Incluzio bij op een praktische manier. Eén die past bij jou als persoon en in jouw eigen dorp.

Incluzio is er voor alle mensen die vragen en problemen hebben waar zij zelf niet meer goed uitkomen. Onze mensen hebben een brede achtergrond met veel ervaring op het gebied van zorg en welzijn, woonbegeleiding, werk en inkomen, maar ook psychische problemen, beperkingen en chronische ziekten.

We helpen je bij het vinden van oplossingen om zo zelfstandig mogelijk te kunnen wonen. We doen dat door ook te kijken welke mogelijkheden er zijn in de directe omgeving en een verbinding te maken met collectieve buurtvoorzieningen. Er liggen grote kansen om de talloze bewonersinitiatieven, verenigingen en dorps- en buurthuizen in te zetten voor kwetsbare inwoners. Samen met hen versterken we de sociale basis in Rheden en Rozendaal.

We ondersteunen iedereen onder andere op het gebied van wonen, werk, onderwijs, zorg en welzijn.

• Welbevinden en zingeving
• Vrijwilligerswerk
• Initiëren en deelnemen aan activiteiten in jouw buurt
• Vervoer en woonomgeving
• Geldzaken en regelgeving
• Huiselijke relaties en opvoeding
• Opleiding en werk
• Gezondheid en zorg
• Ouder worden (thuis) en mantelzorg
• Huisvesting en wonen

Heb je een vraag over een van deze thema’s? We bekijken jouw vraag vanuit verschillende invalshoeken, want soms is de oplossing nét op een ander terrein te vinden.

Voor vragen over andere onderwerpen, zoals hulp bij het huishouden, woningaanpassingen, vervoersvoorzieningen of hulpmiddelen kun je terecht bij Gemeente Rheden.