Incluzio Rheden > Wat we doen

Wat we doen

Vernieuwend organiseren is hard nodig

De vraag naar zorg en welzijn neemt toe. De beschikbare budgetten en menskracht juist niet. We hebben te maken met een ‘dubbele vergrijzing’: mensen worden ouder én het aantal ouderen groeit. Tegelijkertijd wonen er meer kwetsbare mensen in de buurten. Bijvoorbeeld mensen die voorheen in een verzorgingshuis of ggz-instelling woonden. Ook is er instroom van nieuwe Nederlanders. Kortom: het is hard nodig dat we zorg en welzijn vernieuwend organiseren om iedereen kwalitatieve ondersteuning te kunnen blijven bieden. Nu, en in de toekomst.

Dat lijkt misschien ingewikkeld, maar het kán wel. Met onze onderscheidende aanpak bewezen we de afgelopen jaren al dat we meer mensen beter kunnen ondersteunen. Bij Incluzio ondersteunen we inwoners in nauw partnerschap met onze opdrachtgevers. En dat heeft impact!

Een toekomstbestendig sociaal domein
Elk dorp een beter dorp; dat is onze droom. Ondanks alle maatschappelijke uitdagingen zien wij dat het mogelijk is iedereen de ondersteuning te geven die hij of zij nodig heeft. Vaak is een andere aanpak nodig dan we gewend waren.

Hoe? Door onze professionals ruimte en vertrouwen te geven. Daarmee zijn zij in staat maatwerk te bieden. Zo staan de behoeften, talenten en situaties van mensen centraal, niet een protocol of indicatie. We zijn resultaatgericht. De duurzame oplossingen die zo tot stand komen zijn vaak klein en dichtbij. Wij werken buurtgericht.

We benutten de inzet van professionals uit andere domeinen én van buurtbewoners. Samen helpen we mensen weer op weg. Soms door langdurige begeleiding, soms met één gesprek. Maar we doen het vooral door een gezamenlijke aanpak, verbinding met buurtinitiatieven en waar mogelijk door aanvullend slimme digitale oplossingen in te zetten. Alleen door op andere manieren te werken, kunnen we het niveau van zorg en welzijn in Nederland handhaven. Ook voor de toekomst.

Samen sterker in Rheden en Rozendaal

Wij zijn er voor alle mensen die vragen en problemen hebben waar zij zelf niet meer goed uitkomen. Onze mensen hebben een brede achtergrond met veel ervaring op het gebied van zorg en welzijn, geldzaken en woonbegeleiding, maar ook psychische problemen, beperkingen en chronische ziekten. Maar we zijn er ook om mee te denken en te ondersteunen bij leuke ideeën of initiatieven voor jouw buurt. Of voor het vinden van vrijwilligerswerk.

Met welke vragen kun je bij de gemeente terecht?

Voor vragen over hulp bij het huishouden, woningaanpassingen, vervoersvoorzieningen of hulpmiddelen kun je als inwoner van de gemeente Rheden en van de gemeente Rozendaal terecht bij Gemeente Rheden.