Incluzio Rheden > Vraag subsidie aan voor jouw gezonde idee: Sport- en Preventieakkoord > Sport- en preventieakkoord Rheden/Rozendaal – Criteria

Sport- en preventieakkoord Rheden/Rozendaal – Criteria

Ideeën worden beoordeeld op deze criteria:

 

  • Het plan heeft een eigenaar.
  • Het plan zorgt voor betrokkenheid van verschillende partijen (onderwijs, zorg, welzijn, sport, buurt, etc).
  • Het plan zorgt voor betrokkenheid en participatie van inwoners / de doelgroep.
  • Benodigde partners voor succes zijn of worden betrokken.
  • Het plan is van voldoende kwaliteit. Dat wil zeggen: het aanvraagformulier is volledig ingevuld en geeft een goed beeld wat de bedoeling is. De kerngroep heeft het vertrouwen dat alle ingrediënten voor succes aanwezig zijn.
  • Duwtje in de rug: het idee komt zonder een eenmalige financiële ondersteuning niet tot stand. Tegelijkertijd blijft het initiatief bestaan, ook als de financiële bijdrage ophoudt (borging)
  • Uitvoering van het plan sluit aan bij de thema’s van het akkoord. Het plan moet bijdragen aan het doel van het betreffende thema, zoals verwoord in het akkoord.
  • De kosten zijn in verhouding tot het verwachte resultaat.
  • Er is een eigen bijdrage vanuit de eigenaar of betrokken partners in de vorm van eigen tijdsinvestering, geld of materialen
  • Stimuleren vernieuwing: De Kerngroep kijkt met extra interesse naar plannen met een innovatief element. Ambassadeurs kunnen – indien mogelijk en gewenst – helpen om vernieuwende plannen of verbindingen te maken.