Incluzio Rheden > Wooncoach Rheden draagt bij aan doorstroming woningmarkt

Wooncoach Rheden draagt bij aan doorstroming woningmarkt

Per 1 april 2022 is Annet Beijer wooncoach bij Incluzio Rheden. Annet brengt de wensen van senioren in kaart en adviseert bij het zetten van de juiste stappen. Zo bevordert de wooncoach doorstroming bij ouderen die bijvoorbeeld uit een te grote eengezinswoning willen verhuizen naar een beter passende woning.

Annet: ‘Naarmate mensen ouder worden, veranderen hun woonwensen. Denk aan de wens voor een kleinere woning of gelijkvloers willen wonen. In de praktijk zie je dat men niet weet hoe te beginnen. Het is mijn taak om senioren in dit traject te begeleiden variërend van een oriënterend gesprek tot intensieve begeleiding. Samen brengen we de woonwensen in kaart en de belemmeringen die men soms ervaart om te verhuizen. Ik geef informatie over het woningaanbod en regelingen waarvan men gebruik kan maken. Zo help ik knelpunten op te lossen, ik help met zoeken of verwijs door naar de juiste instanties.’

Ruud Noteboom, regiomanager Incluzio Rheden: ‘Wij zijn heel blij met de komst van Annet. Binnen onze gemeenten Rheden en Rozendaal merkten we dat er behoefte ontstond aan een aanspreekpunt voor woonhulpvragen en ondersteuning van senioren met het ontzorgen en faciliteren van een verhuizing naar een levensloopgeschikte woning.
Incluzio staat voor een integrale aanpak. Voor o.a. de doelgroep senioren zijn we de toegang tot zorg en welzijn, komen we achter de voordeur middels individuele begeleiding en zetten we algemene voorzieningen op die voldoen aan de behoeften van senioren. Dat kan betekenen dat senioren al door ons begeleid worden, of met een algemene vraag bij onze informatiepunten binnenkomen. Wanneer het gaat om woonproblemen, wordt de wooncoach ingezet. Afhankelijk van de situatie bekijken we of de wooncoach het traject overneemt, dan wel de collega van Incluzio ondersteunt om het woonprobleem op te lossen. Dat betekent dat ook andere medewerkers van Incluzio zich inzetten om senioren bij woonproblemen te ondersteunen.’

Wethouder Gea Hofstede, onder andere verantwoordelijk voor de portefeuille `Wonen in de gemeente Rheden’ vult aan: ‘Ik hoor dat ouderen best willen doorstromen naar een andere woning om ruimte te bieden aan starters en jonge gezinnen. Maar het vinden van een geschikte woning en een daadwerkelijke verhuizing is nogal een onderneming. Hulp is dus gewenst en we willen die hulp bij het doorstromen naar een passende woning zo dicht mogelijk bij de inwoner organiseren. De wooncoach verkent welke vragen en zorgen inwoners hebben om vervolgens de juiste ondersteuning hiervoor te vinden. Zo werken we aan een betere doorstroming in de woningmarkt. Dit biedt starters uiteindelijk meer mogelijkheden en helpt ouderen om langer zelfstandig te kunnen blijven wonen. ’

Annet: ‘Het is hierbij mijn taak om contact te zoeken met vrijwilligersorganisaties, zoals Stichting Stoer of MVT Rheden Rozendaal, huurdersverenigingen, maatschappelijke organisaties, corporaties en gemeente om al het aanbod wat er al is te benutten. Ik ben dus echt de spin in het web. Als schakel tussen vraag en aanbod maak ik gebruik van het netwerk dat Incluzio al heeft opgezet, sluit aan bij doorverwijzers waar inwoners binnenkomen met woonproblemen, heb nauw contact met consulenten WMO, wanneer het gaat om aanvragen voor woningaanpassingen. Daarnaast heb ik ook een lijn met de casemanagers dementie, thuiszorgorganisaties en eerstelijnszorg. Ik kijk er erg naar uit om bij Incluzio Rheden te beginnen. Iedereen met woonvragen is welkom om contact op te nemen via annet.beijer@incluzio.nl.