Incluzio Rheden > Welzijnstrend in eerste helft van 2023: vooral vragen over geld en geestelijke gezondheid

Welzijnstrend in eerste helft van 2023: vooral vragen over geld en geestelijke gezondheid

Inwoners van de gemeenten Rheden en Rozendaal die ondersteuning zoeken op het gebied van zorg en welzijn, deden dat net als in de eerste helft van vorig jaar vooral op het gebied van geldzaken en geestelijke gezondheid. Dit blijkt uit de halfjaarrapportage 2023 van welzijnsorganisatie Incluzio Rheden, die namens de gemeenten mensen ondersteunt bij zorg en welzijn.

In de eerste helft van 2023 gingen veruit de meeste vragen waarmee mensen zich meldden bij Incluzio Rheden over financiën, wetten en sociale voorzieningen. Bijna 4 op de 5 vragen die relatief snel opgelost konden worden, gingen over geld en administratie. Sociaal raadslieden ondersteunen hier door het wegnemen van problematiek of onduidelijkheid, vaak op het gebied van bestaanszekerheid. Mensen zoeken dit soort hulp vraag na ingrijpende veranderingen in hun leven, bijvoorbeeld samenwonen, een echtscheiding, ziekte, verandering van inkomen of leeftijd.

Bij langere trajecten stond vooral geestelijke gezondheid centraal in de eerste 6 maanden van dit jaar. Mentale klachten zijn vaak onderdeel van een bredere ondersteuningsvraag, bijvoorbeeld als mensen veel geldzorgen hebben of in scheiding liggen.

Op koers

Incluzio ligt goed op koers als het gaat om het versterken van de sociale basis in de gemeenten Rheden en Rozendaal, zo blijkt uit de rapportage. De gemeente Rheden heeft de overeenkomst met Incluzio Rheden afgelopen zomer verlengd met nog eens 3 jaar, nu tot en met december 2026.

De volledige halfjaarrapportage 2023 bekijken?

Het volledige halfjaarverslag van Incluzio Rheden lees je hier.