Incluzio Rheden > Transformatie in individuele begeleiding en ondersteuning zichtbaar: van individueel naar collectief

Transformatie in individuele begeleiding en ondersteuning zichtbaar: van individueel naar collectief

In 2023 hebben minder inwoners uit de gemeenten Rheden en Rozendaal een beroep gedaan op individuele ondersteuning en begeleiding dan in de jaren daarvoor, waarbij tegelijkertijd een toename te zien was in deelnames bij collectieve ondersteuning. Dit is mogelijk gemaakt door de ontwikkeling en het aanbod van groepsgerichte activiteiten en digitale ondersteuning. Dat blijkt uit de jaarrapportage die welzijnsorganisatie Incluzio Rheden presenteert aan beide gemeenten. Zowel het aantal mensen met een ondersteuningsvraag als het aantal vragen dat zij hadden, is afgenomen. Waar in 2022 nog ruim 1700 inwoners in meer of mindere mate begeleiding nodig hadden (bij 2597 trajecten), lag dat aantal vorig jaar 7% lager (met 15% minder ondersteuningsvragen).

Net als voorgaande jaren is de meeste ondersteuning geboden op het gebied van financiën. Geestelijke gezondheid en wonen zijn na geldzaken de twee meest voorkomende onderwerpen waar inwoners zich bij Incluzio Rheden voor meldden. Onderwerpen die niet alleen in onze gemeenten heel actueel zijn, maar ook landelijk spelen.

Individuele ondersteuning en begeleiding is aan het transformeren

De transformatie die Incluzio Rheden heeft ingezet, is goed zichtbaar geworden in 2023. Door het ontwikkelen van en aansluiten bij nog meer collectief waar zij inwoners toeleiden naar groepsactiviteiten om zo met hun ondersteuningsvraag voor een deel of in zijn geheel aan de slag te gaan, zien zij dat het aantal individuele ondersteuningsvragen is teruggelopen. Ditzelfde effect is zichtbaar bij het aantal activiteiten en deelnemers, waar het deelnemersaantal bij (WMO) groepsactiviteiten fors is gestegen. Inwoners worden zoveel, zo dichtbij en zo licht mogelijk ondersteund vanuit de zogenoemde sociale basis, maar ook in groepsaanbod en met digitale ondersteuning. Zo worden individuele zorgvragen van inwoners verlicht of voorkomen, zodat de belasting op gespecialiseerde zorg afneemt.

Daarnaast was 2023 het eerste coronavrije jaar voor Incluzio Rheden. Corona en alle gevolgen die inwoners daarvan hebben ervaren, hebben tot en met 2022 deel uitgemaakt van een gedeelte van de ondersteuningsvragen die zij hebben gekregen. In 2023 speelde corona geen rol meer.

Lees hier het volledige jaarverslag 2023.

Verbreden en versterken van de sociale basis

Het afgelopen jaar heeft de gemeente Rheden het contract met Incluzio Rheden verlengd. Sinds 2021 heeft Incluzio succesvol ingezet op het vergroten van de zelfredzaamheid van inwoners en het overnemen van geïndiceerde basisbegeleiding. In de komende 3 jaar zal de focus voornamelijk liggen op het vergroten van de samenredzaamheid.