Incluzio Rheden > Rheden en Rozendaal hebben real time inzicht in resultaten welzijnsondersteuning

Rheden en Rozendaal hebben real time inzicht in resultaten welzijnsondersteuning

PESBERICHT

De gemeenten Rheden en Rozendaal hebben vanaf eind 2021 real time inzicht in de resultaten van de samenwerking met zorgvernieuwer Incluzio. Met een digitaal dashboard met geanonimiseerde gegevens wordt het effect van het partnerschap, dat in januari 2021 startte, voor inwoners gemeten. Zo heeft de gemeente als opdrachtgever van Incluzio Rheden 24/7 inzicht in de resultaten van de dienstverlening. Incluzio Rheden biedt in opdracht van de gemeente onder andere basisbegeleiding aan inwoners en verwijst inwoners indien nodig door naar specialistische zorg. Met het nieuwe dashboard hopen beide partijen inwoners nog beter te kunnen ondersteunen.

Incluzio Rheden is verantwoordelijk voor het verbreden en versterken van de sociale basis in de gemeente Rheden. De organisatie maakt kwalitatief hoogstaande ondersteuning voor iedereen beschikbaar. Het afspreken van meetbare doelen met de gemeente en inwoners is daar onderdeel van. Met het nieuwe digitale dashboard kunnen die doelen in real time worden gemeten.

Het dashboard is een van de middelen om inwoners nog beter te kunnen ondersteunen

‘Deze manier van ondersteunen en delen van informatie durf ik wel innovatief te noemen’, zegt regiomanager Ruud Noteboom. ‘Waarom innovatief? We geven inzicht in de data en effecten van onze dienstverlening die wij aan de inwoners bieden en delen dit direct en real time met de gemeente waarvoor we deze opdracht doen. Op die manier kunnen we op basis van de data in samenspraak en in partnerschap met de gemeente onze focus nog beter aanbrengen in de dienstverlening richting de inwoners. Effecten die wij nu bijvoorbeeld zien is dat bijna 50% van de hulpvragen financieel gerelateerd is. Dat is ook logisch, zal je denken, gezien de energiecrisis, maar meten is weten. Daarom zetten we meer in op programma’s als ‘Voor ’t zelfde geld’. Je hoeft als gemeente niet te wachten op een kwartaal-, halfjaar- of jaarrapportage, maar met een klik op de knop zie je hoe het ervoor staat op de afgesproken KPI’s. Privacy van inwoners is uiteraard van groot belang, daarom zijn alle gegevens geanonimiseerd.’

Gea Hofstede, wethouder Wmo, armoedebestrijding en schuldhulpverlening: “Door met dit digitale dashboard te werken hebben wij als gemeente direct inzicht in actuele resultaten en kunnen wij daarop samen met Incluzio inspelen. Zo sluit de dienstverlening aan onze inwoners steeds zo goed als mogelijk aan bij dat wat er nodig is.”

Rhedens model

Incluzio maakt in Rheden gebruik van het zogenaamde Rhedens model, dat uitgaat van de kracht van inwoners. De organisatie kijkt naar wat de inwoner zelf kan, eventueel met ondersteuning van het eigen netwerk, en kijkt dan pas welke zorg daarop als aanvulling nodig is. Inwoners zijn tevreden, blijkt uit het klanttevredenheidsonderzoek. Hierbij geeft 65% de dienstverlening van Incluzio een 7 of hoger. Met het nieuwe digitale dashboard kan nog beter worden gemeten wat de impact is van het Rhedens model en de werkwijze van Incluzio.