Incluzio Rheden > Prins Bernhardschool en Incluzio Rheden bezorgen kwetsbare inwoners een warme kerst

Prins Bernhardschool en Incluzio Rheden bezorgen kwetsbare inwoners een warme kerst

Op dinsdag 20 december hebben leerlingen van de Prins Bernhardschool uit Velp een aantal inwoners, die ondersteuning krijgen vanuit Incluzio Rheden, verrast met verschillende liefdadigheidsacties. Zo hebben de leerlingen van groep 7 speelgoed ingezameld en gebracht naar de Speelstoet in Velp, een speelgoedbank speciaal voor gezinnen die weinig te besteden hebben. De kinderen van groep 8 hebben een heerlijke lunch verzorgd voor 9 inwoners van Velp die het verdienden om even in het zonnetje gezet te worden. De lunch werd gefinancierd van het geld dat de leerlingen zelf ingezameld hadden door het ophalen en inleveren van lege flessen en oppasklusjes.

In aanloop naar de feestdagen in december heeft de Prins Bernhardschool meerdere activiteiten georganiseerd waarmee zij mede-dorpsgenoten in het zonnetje wilden zetten. De lagere groepen hebben dansvoorstellingen gegeven aan bewoners van Siza en Innoforte.

Feestelijke kerstlunch

Inwoners die op verschillende manieren ondersteuning krijgen door Incluzio Rheden, zijn door Incluzio Rheden voorgedragen om deel te nemen aan de lunch die de kinderen van groep 8 organiseerden. Zij mochten afgelopen dinsdag samen met de leerlingen genieten van een feestelijke kerstlunch in ontmoetingscentrum De Paperclip in Velp.

Daarnaast heeft de school in de weken ervoor allerlei voedingsmiddelen ingezameld en hier kerstpakketten van samengesteld. De genodigden voor de lunch kregen ter afsluiting allemaal een kerstpakket mee naar huis. De overige pakketten worden door de sociaal raadsvrouw van Incluzio Rheden verdeeld onder mensen die dit heel goed kunnen gebruiken.

Speelgoed voor gezinnen met Gelrepas

De leerlingen van groep 7 hebben de afgelopen weken speelgoed ingezameld en deze afgelopen dinsdag aangeboden aan de Speelstoet. Bij deze speelgoedbank kunnen gezinnen met kinderen van 0-12 jaar met een Gelre-pas drie keer per jaar gratis speelgoed uitzoeken. In de afgelopen 6 weken zijn er op deze manier al 350 kinderen uit de omgeving voorzien van speelgoed.

De leerlingen kregen eerst een rondleiding en leerden zo over wat de speelgoedbank allemaal doet. Daarna mochten zij helpen met het sorteren van het ingezamelde speelgoed.