Incluzio Rheden > Politie, Handhaving, Vivare en Incluzio Rheden slaan handen ineen met gezamenlijk inloopspreekuur

Politie, Handhaving, Vivare en Incluzio Rheden slaan handen ineen met gezamenlijk inloopspreekuur

Politie, Handhaving, Vivare en Incluzio Rheden slaan de handen ineen. Als netwerkpartners werken we al veel samen binnen de geldende privacyregels, voornamelijk bij de gezamenlijke aanpak van wijkproblematiek. Nu wordt een volgende stap gezet door te starten met een gezamenlijk inloopspreekuur in Velp-Zuid.

Met een centrale inloop waarbij alle vier de partijen gelijktijdig vertegenwoordigd zijn, wordt het voor inwoners van Velp eenvoudiger en laagdrempeliger om een persoonlijk gesprek te hebben met de Toezichthouder, de woonconsulent van Vivare, de wijkagent of een aanspreekpunt in de zorg of ondersteuning bij Incluzio Rheden. Wanneer een ondersteuningsvraag de inzet van twee of meerdere van deze vier partijen nodig heeft, kan dit direct op hetzelfde moment worden opgepakt.

Waarvoor kun je bij dit inloopspreekuur terecht?

Vanaf woensdag 14 september 2022 start het wekelijkse inlooppunt in Buurthuis De Poort aan de Heeckerensstraat 201 in Velp. Hier kun je binnen lopen tussen 13.00 en 14.30 uur als:

• Je hulp nodig hebt of graag iemand anders wilt helpen
• Je een goed idee hebt voor jouw straat of wijk
• Je je zorgen maakt over de leefbaarheid in jouw straat of wijk
• Je duistere praktijken vermoedt in jouw omgeving
• Er sprake is van overlast
• Je vrijwilliger wilt worden

We zien je graag voor een gesprek of een kopje koffie.