Incluzio Rheden > Nieuwe ronde spaaractie Ikbuurtmee! start in juni

Nieuwe ronde spaaractie Ikbuurtmee! start in juni

Elk huishouden in de gemeente ontvangt eind juni een cheque ter waarde van €7,50. Dit bedrag kan via Ikbuurtmee! worden ingezet om een eigen idee te realiseren of een al bestaand idee te sponsoren. Het kan goed zijn dat inwoners na aanmelding van hun idee via het platform in contact worden gebracht met een van de dorpscoaches van Incluzio Rheden, officieel partner van dit initiatief. Of mensen kunnen rechtstreeks met vragen of de behoefte tot meedenken terecht bij de dorpscoaches. Zij zetten hun kennis, netwerk en expertise in om de uitwerking van het idee kracht bij te zetten.

Via www.ikbuurtmee.nl kun je geld ophalen voor jouw buurtinitiatief, maar kun je je ook als vrijwilliger opgeven en een bedrag bij elkaar sparen om een initiatief te steunen. Heb je een idee voor jouw straat, buurt of wijk? Meld deze alvast aan via Initiatief aanmelden | Ik buurt mee! Verzamel zo veel mogelijk medestanders en cheques, zodat jij jouw idee werkelijkheid ziet worden.

Hoe werkt het?

Elk woonadres in de gemeente Rheden krijgt twee tot drie keer per jaar een cheque van €7,50 van Ik buurt mee! in de brievenbus. Buren kunnen zo sparen voor initiatieven die jouw straat of buurt nog mooier, leuker of beter maken. Denk aan het organiseren van een sportmiddag of buurtbarbecue, het plaatsen van een bankje in de wijk of het kopen van beplanting om jouw straat op te fleuren.

Nieuwsgierig welke ideeën er al zijn?

Kijk dan op www.ikbuurtmee.nl/initiatieven. Daar zie je ook bij elk idee wat de stand van zaken is: wie heeft het bedacht, hoeveel geld is al bij elkaar gespaard met cheques en tot wanneer kun je cheques doneren.

Officieel partner van Ikbuurtmee!

Incluzio Rheden is sinds het najaar van 2022 officieel partner van Ikbuurtmee! Handig voor initiatiefnemers, maar zeker ook voor de dorpscoaches van Incluzio Rheden zelf. Voor hen is het een goede manier om met sleutelfiguren in contact te komen en op de hoogte zijn van alle activiteiten en ideeën in de dorpen van onze gemeenten.