Incluzio Rheden > Jaarverslag 2022: Meer mensen zoeken mentale en financiële ondersteuning

Jaarverslag 2022: Meer mensen zoeken mentale en financiële ondersteuning

Veel inwoners uit de gemeenten Rheden en Rozendaal hadden in 2022 moeite om rond te komen. Dat is te herleiden uit de jaarrapportage die Incluzio Rheden presenteert aan beide gemeenten. Ruim 63% van alle vragen die de welzijnsorganisatie kreeg, ging over geldzaken en administratie. De financiële inlopen van Incluzio Rheden zijn nog nooit zo druk bezocht als vorig jaar. Inwoners hadden vooral vragen die relatief snel in een oplossing of doorverwijzing zijn omgezet. Samen met Humanitas, Schuldhulpmaatje en schuldhulpverlening van de gemeente Rheden is zoveel mogelijk ondersteuning geboden aan deze groep mensen. Bij langdurige vormen van ondersteuning was er een sterke stijging als het gaat om geestelijke gezondheid. Vaak is dit een onderdeel van andere ondersteuningsvraag die iemand heeft. Zo ervaren mensen met geldproblemen vaak ook klachten als stress, somberheid of het niet lekker in hun vel zitten.

In totaal zochten ruim 1700 inwoners in meer of mindere mate ondersteuning bij Incluzio Rheden – ruim 600 meer dan het jaar ervoor. Dat is deels te wijden aan de groeiende naamsbekendheid van de welzijnspartij, maar ook aan invloeden door de oorlog in Oekraïne, de sterke inflatie en energiearmoede.

Niet alleen mensen met lage inkomens hebben geldproblemen

Naast de mensen die Incluzio Rheden altijd al ondersteunt, de langdurige minima, meldden zich ook andere groepen voor hulp. Dit komt door de hoge inflatie, energiearmoede en de daarmee toegenomen dreiging op de bestaanszekerheid. Sociaal raadsvrouw Anita Peters van Incluzio Rheden: ‘Denk aan mensen met een klein pensioen of ondernemers die een zware tijd doormaken sinds corona. Zelfs mensen met een wat hoger inkomen lopen langzaam onder water en kunnen rekeningen niet meer betalen.’ Dit resulteerde in meer vraag naar ondersteuning vanuit de Voedselbank, fondsen en andere noodvoorzieningen. Ook hadden inwoners veel vragen over wonen en energie.

Sterke toename langdurige ondersteuning in mentale gezondheid

Meer dan de helft van alle inwoners met een langdurig ondersteuningstraject had mentale problemen. Waar er in 2021 nog relatief weinig inwoners met deze klachten waren, is dat in 2022 behoorlijk gestegen. Dit komt waarschijnlijk deels door de toename in geldzorgen bij mensen, maar ook door andere factoren. In tijden van crisis, wat er natuurlijk was in 2020 en deels nog in 2021 vanwege de coronapandemie, neemt het gevoel van neerslachtigheid bij mensen juist af. Iedereen zat in hetzelfde schuitje en dus was er meer saamhorigheid en minder vergelijking onderling. Nu we in 2022 daar weer uit krabbelden en het leven weer normaler werd, namen onderlinge verschillen in bijvoorbeeld levensstijl juist weer toe. Veel mensen verloren hierdoor het gevoel van verbinding met hun omgeving en dit had zijn effect op hun mentale gesteldheid.

De volledige jaarrapportage bekijken?

Lees hier het volledige jaarverslag 2022.