Incluzio Rheden > Jongeren kunnen zich ook de komende 3 jaar kiezen inzetten met maatschappelijke diensttijd

Jongeren kunnen zich ook de komende 3 jaar kiezen inzetten met maatschappelijke diensttijd

De gesubsidieerde inzet van jongeren in een lokaal sociaal project zal ook de komende 3 jaar in onze gemeente gebeuren. De samenwerking tussen Spectrum en Incluzio Rheden binnen maatschappelijke diensttijd (MDT) in de gemeente Rheden is per februari 2024 met nog eens 3 jaar verlengd.

In de komende drie jaar zullen er in de gemeenten Rheden en Rozendaal minimaal 375 jongeren in de leeftijd van 14 tot en met 27 jaar worden opgeleid als Young Leader. In ongeveer twee maanden tijd ontdekken de jongeren meer over hun identiteit, benutten ze hun talenten in samenwerking met elkaar én doen zij iets voor de mensen in hun buurt. Door het organiseren van bijvoorbeeld een verbindend event in de wijk of het helpen van senioren in de buurt leren zij ontdekken waar hun passie en kracht ligt, maar ook wat zij daarmee betekenen voor een ander. De jongeren kiezen zelf welk project het beste bij hen past en hoe ze dit willen uitvoeren. Na afronding krijgen ze een erkend Young Leaders certificaat.

Meer scholen nemen MDT op in lesprogramma

De zogenoemde Young Leaderstrainingen die jongeren binnen MDT volgen, worden voor het tweede achtereenvolgende jaar als onderdeel opgenomen in lessen op het voortgezet onderwijs. Net als vorig jaar krijgen tweedejaars mbo-studenten van het Titus Brandsma College een 10-weeks MDT-lesprogramma. Nieuw dit jaar zijn het ROC A12 en Het Rhedens De Tender die aansluiten.

Op het ROC A12 en het Titus Brandsma College zijn de studenten op 1 februari gestart met hun Young Leaderstraining. In het najaar volgen de leerlingen van Het Rhedens De Tender. Alle lessen worden verzorgd door Delano Fidan en Colette Beumer, Dorpscoaches Jeugd bij Incluzio Rheden in samenwerking met Spectrum. Naast het geven van de training zullen zij ook regelmatig daarbuiten aanwezig zijn op de scholen, waaronder in reguliere pauzetijden. Zo willen zij de ruimte voor toenadering vergroten en waar mogelijk vroegsignalering stimuleren.

Naast scholen kunnen ook verenigingen aanhaken bij het MDT-programma of kunnen jongeren zich individueel aanmelden voor een groepstraining. MDT wordt namelijk ook vaak buiten schooltijd of in een tussenjaar gedaan.

Wat is MDT

Jongeren leren veel over zichzelf, waar ze goed in zijn en bovendien wat ze leuk vinden. Zij volgen de MDT Young Leaderstraining groepsgewijs en gaan aan de slag met thema’s als Mijn Leerpad en Groepsdruk en gaan in gesprek met een ervaringsdeskundige. Het Jongerennetwerk ondersteunt hierbij. Zij bedenken een project, werken samen een plan uit en gaan vervolgens over tot uitvoering. Hierbij krijgen zij een budget om projectmaterialen te financieren. Zo ontdekken jongeren over zichzelf, krijgen ze eigenaarschap en leren ze sociale verantwoordelijkheid te nemen.

Meer over MDT vindt u op www.spectrumelan.nl. Voor vragen over MDT of de mogelijkheden voor verenigingen en scholen om hierbij aan te sluiten neemt u contact op met Marieke van den Berg, Ontwikkelaar bij Incluzio Rheden via  mvandenberg@incluzio.nl of 026 -303 63 03.