Incluzio Rheden > Incluzio Rheden start met sociaal maatschappelijke lessen op Kindcentrum Robin

Incluzio Rheden start met sociaal maatschappelijke lessen op Kindcentrum Robin

Met extra lessen over sociale en maatschappelijke thema’s, cultuur, gezondheid en muziek draagt het nieuwe Kindcentrum Robin in Dieren bij aan de ontwikkeling van basisschoolkinderen in aanvulling op het reguliere onderwijsprogramma. Onder de noemer ‘rijke schooldag’ gaan kinderen uit groep 3 tot en met 8 groepsgewijs in een programma aan de slag. In 4 fases van elk 10 weken wordt gewerkt aan verschillende thema’s. Elke fase wordt ingevuld door een van de 4 samenwerkingspartners die Kindcentrum Robin hierbij ondersteunen: Cultuurbedrijf RIQQ, bibliotheek Veluwezoom, Sport in Rheden en Incluzio Rheden.

De eerste fase, verzorgd door Sport in Rheden, loopt ten einde. In november start de tweede fase van 10 weken. Deze fase staat in het teken van welzijn en wordt samengesteld door dorpscoaches en schoolmaatschappelijk werkers van Incluzio Rheden. Daarbij gaat het om oog hebben voor wat voor kinderen zelf, maar daarnaast ook voor hun sociale en fysieke omgeving belangrijk is.

Zo zien de lessen eruit

In de lessen staan sociaal maatschappelijke thema’s centraal. We besteden aandacht aan verbinding en samenlevingskracht. Kinderen leren hoe je keuzes maakt en hoe mensen met elkaar omgaan, ongeacht afkomst of cultuur. Er komt daarnaast een voorlichting over vuurwerk, de kinderen gaan wenskaarten maken voor ouderen in de wijk en gezamenlijk eten. Ook wordt er een les vanuit schoolmaatschappelijk werk verzorgd.

Deze rijke schooldag moet bijdragen aan de vorming van het middelpunt dat het Kindcentrum wil worden voor gezinnen en mensen uit de wijk.