Incluzio Rheden > Halfjaarrapportage: sterke toename in financiële ondersteuning

Halfjaarrapportage: sterke toename in financiële ondersteuning

Ruim de helft van alle ondersteuningsvragen die Incluzio Rheden tot nu toe in 2022 van inwoners van de gemeenten Rheden en Rozendaal kreeg, betreft financiën. Een toename van bijna 10% vergeleken met 2021. Dit blijkt uit het halfjaarverslag van Incluzio Rheden. Naast financiële ondersteuning lag haar focus in het eerste deel van 2022 ook op het versterken van samenlevingskracht, opvoedondersteuning en het zelfstandig kunnen blijven wonen van senioren.

Waar in heel 2021 al ruim 45% van alle ondersteuningsvragen geldzaken betrof, is de vraag naar ondersteuning en begeleiding op financieel vlak de afgelopen tijd toegenomen met bijna 10%. De verwachting is dat dit de rest van het jaar een belangrijk thema blijft bij ondersteuningsvragen van inwoners van Rheden en Rozendaal, gezien de explosieve prijsstijgingen van energie, brandstoffen en primaire levensmiddelen.

Vragen over energietoeslag

Veel inwoners hadden hulp of ondersteuning nodig bij de aanvraag van de eenmalige energietoeslag die vanuit de Rijksoverheid als tegemoetkoming voor stijgende energiekosten beschikbaar is gesteld voor mensen met een lager inkomen. Zij konden voor deze aanvraag terecht bij de Formulierenhulp van Humanitas tijdens wekelijkse spreekuren in Dieren, Velp en Rheden.

Aanvullende vragen die mensen hadden over deze energietoeslag, hun energierekening en het sluitend krijgen van de maandbegroting zijn afgehandeld door de sociaal raadslieden van Incluzio Rheden.

Ook inzet op samenlevingskracht, duurzaam wonen voor senioren en opvoedondersteuning

In de afgelopen maanden is met het aantrekken van een extra ontwikkelaarsfunctie ingezet op het vergroten van samenredzaamheid, of beter: samenlevingskracht, in de gemeente. Deze ontwikkelaar is samen met de dorpscoaches actief in de wijken en ondersteunt en stimuleert inwonersinitiatieven.

Ook biedt Incluzio Rheden met een wooncoach ondersteuning aan senioren in Rheden en Rozendaal zodat zij zo lang als mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen. Dat kan in de vorm van aanpassingen in huidige woningen doen, maar ook in het vinden van een andere, beter passende woning.

Op het gebied van opvoedondersteuning is een nieuwe functie gecreëerd: voorschools maatschappelijk werk. We kijken samen met voorschoolse voorzieningen (vve) hoe we de samenwerking op het gebied van ondersteuning van kind en ouder zo vroeg als mogelijk kunnen starten om zwaardere zorg op termijn te voorkomen.

De volledige halfjaarrapportage bekijken?

Dit is slechts een greep uit de resultaten van de halfjaarrapportage 2022, die wij schrijven als verantwoording aan de gemeente Rheden. Het volledige halfjaarverslag lees je hier.