Incluzio Rheden > Gemeente verlengt samenwerking met Incluzio Rheden

Gemeente verlengt samenwerking met Incluzio Rheden

Op vrijdag 9 juni heeft de gemeente Rheden de overeenkomst met Incluzio Rheden verlengd met nog eens 3 jaar. Incluzio is in januari 2021 gestart met een welzijnsopdracht van 3 jaar, met als einddatum december 2023. Deze opdracht is nu verlengd tot december 2026. We hebben in de afgelopen 2,5 jaar hard gewerkt aan onze naamsbekendheid onder inwoners. Dit maakt dat inwoners ons al goed weten te vinden bij vragen over zorg en ondersteuning. Samen met onze maatschappelijke partners, zowel professioneel als vrijwillig, hebben we in deze periode al veel inwoners op weg geholpen.

Incluzio Rheden bouwt hiermee verder door aan haar doel om het fundament van de samenleving, de sociale basis in Rheden en Rozendaal, te versterken en te verbreden. Zij is verantwoordelijk voor de toegang en uitvoering van zorg en ondersteuning die valt onder de Wmo (wet maatschappelijke ondersteuning), Jeugdhulp en voorliggende voorzieningen. Incluzio heeft de opdracht om individuele zorgvragen van inwoners te verlichten en waar mogelijk zelfs te voorkomen, zodat de belasting op gespecialiseerde zorg afneemt. Zo blijft ook in de toekomst zorg toegankelijk voor iedereen.

Daarnaast ondersteunt Incluzio ook bij inwonersinitiatieven die buurten en wijken socialer en vitaler maken. Denk aan buurttuinen, groepsactiviteiten en straatfeesten.

Samen met gespecialiseerde zorgaanbieders, samenwerkingspartners uit het sociaal domein én inwoners werken we aan de zelfredzaamheid en samenlevingskracht. Hieruit ontstaan mooie en soms ook vernieuwende vormen van ondersteuning.