Incluzio Rheden > Eerste jaarrapportage Incluzio Rheden

Eerste jaarrapportage Incluzio Rheden

De eerste Jaarrapportage van Incluzio Rheden is verschenen. Ons eerste jaar zit er op en wat een bewogen jaar is dit geweest! Bij aanvang van onze dienstverlening zaten we diep in een lockdown, wat het opzetten van groepsactiviteiten nagenoeg onmogelijk maakte. De basisbegeleiding die wij hebben overgenomen van de gemeente, moest noodgedwongen veel bij de inwoners thuis plaatsvinden hierdoor.

Gelukkig bracht de zomer verlichting en hebben we samen met inwoners en samenwerkingspartners mooie initiatieven kunnen opzetten, zowel voor jeugd als volwassenen. Verderop in deze jaarrapportage komen hier verschillende voorbeelden van voorbij.

Na de zomer heb ik het stokje van mijn voorganger Else Leih mogen overnemen. Ze heeft een organisatie achtergelaten om trots op te zijn: ruim 35 mensen die zich elke dag weer inzetten voor de inwoners vanRheden en Rozendaal. Het aantal inwoners wat geholpen is door ons, overstijgt inmiddels de 2.000, een prestatie van formaat en dat allemaal dankzij de gedrevenheid en onophoudelijke inzet van onze mensen.

In de tweede helft van het afgelopen jaar hebben we gewerkt aan initiatieven als langdurige financiële hulpverlening en het preventieakkoord (www.samensterkergezond.nl). In het preventieakkoord werken we samen met gemeente en andere partners aan de drie hoofdthema’s: gezonde leefstijl, financiële gezondheid en tegengaan van eenzaamheid. Drie belangrijke onderwerpen, zeker nu de coronapandemie nog steeds het dagelijks leven domineert. In 2021 hebben wij samen met onze partners al trajecten ingezet zoals het project Vitesse Goals en Welzijn op Recept samen met Een Plus in Velp. Stuk voor stuk mooie voorbeelden waarop we in 2022 zullen voortborduren.

Ook voor het komende jaar zullen we vanuit het Rhedens model in samenwerking met de bestaande partijen in de sociale basis een prioriteitenagenda opstellen waar we in gezamenlijkheid aan werken. Denk hierbij aan de verdere doorontwikkeling van het collectieve aanbod voor inwoners, het doorontwikkelen van het eenzaamheidsnetwerk in Velp en het opzetten van een maatjesproject voor langdurige financiële hulpverlening.

Zo zorgen we er ook het komende jaar voor dat de inwoners van Rheden én Rozendaal de ondersteuning krijgen die nodig is, zodat iedereen kan meedoen, meetelt en van betekenis is.

Ruud Noteboom , Regiomanager Incluzio Rheden