Incluzio Rheden > Wat we doen > Groepsactiviteit en individuele begeleiding

Groepsactiviteit en individuele begeleiding

Groepsactiviteiten en individuele begeleiding

Groepsactiviteiten worden ondersteund door vrijwilligers en of door professionals. Net naar gelang de activiteit, de wensen en de mogelijkheden. Maar ook individuele begeleiding is mogelijk. Vrijwilligers maken bijvoorbeeld een praatje, doen boodschappen, helpen bij administratie of opvoeding, etc. Een goede vorm hierbij is het maatjesproject: een vrijwilliger loopt een langere periode mee met een inwoner.

Uiteraard is begeleiding door een professional van Incluzio ook mogelijk. Deze klantcoach zorgt dat iedereen begeleid wordt en een contactpersoon heeft die kan worden gebeld bij problemen.

Regelen van ondersteuning

Iedereen moet kunnen meedoen in de samenleving: jong, oud, met of zonder beperking. Daar helpt Incluzio bij in Rheden en Rozendaal. Dat doen we op een praktische manier. Eén die past bij u als persoon en die is georganiseerd in uw eigen dorp.

Hoe begeleiden wij u in het dagelijkse leven?

Onze aanpak is vraaggericht en per persoon verschillend. Dit betekent dat we per situatie bekijken wat nodig is. Zo bieden we ondersteuning op een praktische manier: u helpen om naar een oplossing te zoeken, op eigen kracht of samen. Wij werken met verschillende vormen van begeleiding. Denk hierbij aan het organiseren van groepsactiviteiten waarbij inwoners contact hebben met dorpsgenoten, al dan niet in groepen met dezelfde interesses of dezelfde ‘ziektebeelden’.

Meer weten?

Kom naar een van onze drie informatiepunten, bezoek een spreekuur of neem contact op met uw dorpsteam.