Incluzio Rheden > Dossier opvragen

Dossier opvragen

Je hebt het recht om inzage te krijgen in je dossier. Als je jonger bent dan 12 jaar, heb je hiervoor toestemming nodig van je ouders. Vanaf 16 jaar mag je alle beslissingen zelf nemen en mag je zelf alle dossierverzoeken doen. Als je hiervan gebruik wilt maken, dan kan je dat aangeven bij je klantcoach en het formulier voor dossierverzoeken invullen (Dossierverzoek Incluzio Rheden).

Als je vindt dat bepaalde gegevens niet correct zijn en deze wilt laten wijzigen, of je wilt je gegevens laten verwijderen, overleg je dit met je klantcoach. Ook heb je het recht om gegevens die je zelf aanlevert, in elektronische vorm mee te nemen naar bijvoorbeeld een andere hulpverlenende organisatie (dataportabiliteit).

In bepaalde gevallen gebruiken we jouw gegevens alleen met jouw toestemming. Als dat zo is, kun je die toestemming ook altijd weer intrekken. Je hoeft daarvoor geen reden op te geven. Als je jouw toestemming intrekt, stoppen we met (dat deel van) het gebruik van jouw gegevens. Dit kan in sommige gevallen wel invloed hebben op de ondersteuning die je krijgt.

Na het controleren van je identiteit zullen wij binnen 28 dagen gehoor geven aan je verzoek. Blijkt dat je dossier erg complex of groot is, dan kunnen wij deze termijn verlengen met twee maanden. Incluzio Rheden zal je hiervan, binnen 28 dagen na het indienen van het verzoek, op de hoogte brengen.